DV Immoprint is onderworpen aan de regels en gedragscode van het BIV en KAVEX. Alle informatie kan men terugvinden op de websites: www.biv.be en www.kavex.be.


Klachten moet men richten aan: BIV
Uitvoerende kamer
Luxemburgstraat 16B
1000 Brussel

Uw gebruik van de sites dvimmoprint.be houdt in dat u de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

Links naar andere sites
In bepaalde rubrieken bevat beide sites hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site
In onze rubrieken, informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is.


 Beschikbaarheid van de site
Hoewel wij ons inzetten om beide sites 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

PrivacybeleidToegangsverbod tot de site
Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon :

· die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden
· die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten
· die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden
· die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden

Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Wet van toepassing en rechtspraak
Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van beide sites is de Belgische wet van toepassing, en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.


DV Immoprint verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens die via onze website worden verzameld te eerbiedigen en te beschermen.
Wij willen uw vertrouwen waard zijn wanneer u onze website bezoekt of wanneer u gebruik maakt van onze diensten. Wij willen bovendien dat u helemaal gerust bent wanneer u op onze site surft.
Daarom staan wij erop om u duidelijk te informeren over onze voorzorgen bij de behandeling van de persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt.

We beschouwen uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die we nooit aan derden meedelen.

Ons beleid voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens is volledig in regel met alle wetsbepalingen van België en de Europese Unie :
De Belgische wet van 8 december 1992 (de zogenaamde « privacywet ») recentelijk gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en in voege sinds 1 september 2001
De Europese richtlijn nummer 95/46/CE van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites die een hyperlink hebben met onze sites.

Copyright © 2016 All rights reserved. Made By DV Immoprint.  Voorwaarden

DV Immoprint Uw expert in:

Plaatsbeschrijvingen


Advies en bijstand in verhuur


Advies en bijstand in computer